Spreekuur Risico Hart- en Vaatziekten – Huisartsenpraktijk "Het Station" – Aalten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk "Het Station"
Stationsstraat 32A 7122 AT
Aalten

Terug naar overzicht

Spreekuur Risico Hart- en Vaatziekten

Opstart ketenzorg Cardiovasculair Risicomanagement 

Met ingang van april 2015 zal naast de chronische zorg voor patiënten met diabetes en COPD, ook de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart en vaatziekten meer gestructureerd gaan verlopen. Wij controleren u op de aanwezigheid van risicofactoren zoals verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol, roken, overgewicht, te weinig bewegen, ongezonde voedingsgewoonten en overmatig alcoholgebruik. Daar waar mogelijk zullen we u helpen deze risicofactoren zo minimaal mogelijk te maken. Het doel is het de kans op hart- en vaatziekten  zoals pijn op de borst (angina pectoris), een hartinfarct (myocardinfarct), etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden) of een beroerte (CVA) te verkleinen. Deze zorg zal voornamelijk door de praktijkondersteuners worden geleverd, uiteraard in nauwe samenwerking met de huisartsen.  Op basis van bij ons bekende gegevens maken de praktijkondersteuners een selectie van die patiënten die mogelijk een verhoogd risico lopen. Zij zullen worden benaderd om daadwerkelijk deze risicofactoren in kaart te brengen. Indien u in aanmerking komt voor deze zorg zult u daar te zijner tijd een oproep voor krijgen. De eerste oproepen zijn reeds verstuurd.

Publicatiedatum: 03-11-2021