none
proktokonfo.nl
all

Tarieven – Huisartsenpraktijk "Het Station" – Aalten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk "Het Station"
Stationsstraat 32A 7122 AT
Aalten
Spoed Toets 1

Tarieven

De kosten van de huisartsenzorg

(Bijna) iedereen die in Nederland woont of werkt, is op grond van de Zorgverzekeringswet (ZVW) verzekerd voor de kosten van geneeskundige zorg. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is hiervoor wettelijk verplicht. U betaalt hiervoor jaarlijks premie.

Huisartsenzorg

In de ZVW is precies geregeld wat tot het basispakket behoort. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huisartsenzorg (enkele uitzonderingen daargelaten). Daarnaast is het mogelijk om aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten.

Voor een goed functionerende huisartsenzorg is een drempelloze toegang belangrijk. Het is immers de taak van de huisarts om met de patiënt te bepalen of na de eerste hulpvraag verdere zorg noodzakelijk is. Huisartsenzorg is een uiterst doelmatige voorziening die 96% van de patiëntencontacten zelf afhandelt tegen enkele procenten van de totale zorgkosten.

Verplicht eigen risico

Voor de zorg uit het basispakket geldt in 2017 een verplicht eigen risico van € 385,- vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit geldt echter niet voor de huisartsenzorg (met uitzondering van uitbestede onderzoeken, voorgeschreven medicijnen en verwijzingen), verloskundige zorg (met uitzondering van geneesmiddelen, bloedonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer), de griepprik voor risicogroepen en zorg uit aanvullende verzekeringen.

Het bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis valt onder het verplicht eigen risico. Het bezoek aan de huisartsenpost daarentegen niet.

Zorgverzekeraars mogen overigens het verplicht eigen risico geheel of gedeeltelijk laten vervallen. Zij bepalen zelf wat hiervoor de voorwaarden zijn.

Vrijwillig eigen risico

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan oplopen tot maximaal € 500,-. In ruil hiervoor krijgen verzekerden een korting op de zorgpremie.

Verzekeraars mogen zelf bepalen welke zorgvormen vrijgesteld zijn van het vrijwillig eigen risico. Veelal is dit gelijkgesteld aan het verplicht eigen risico.